Jak si můžete pořídit nový byt

Koupě bytu je pro každého z nás zásadní krok, který určuje způsob života v daném městě. Zde Vám nabízíme návod, jak vysněný byt získat.

A) Vyberte si byt

Dbejte na své potřeby, velikost, orientaci. Seznam bytů naleznete v sekci Výběr bytu ve formě půvorysů.

B) Smlouva o smlouvě budoucí

S touto smlouvou v ruce už můžete vyřizovat veškeré financování celé koupě. Smlouva o smlouvě budoucí obsahuje: prodejní dokumentaci k bytu, určení příslušenství (parkovací místo, sklep), kupní cenu, platební kalendář, termíny dokončení a podmínky převzetí bytu. Po podpisu klient hradí pouze 20 % z celkové ceny bytu (do 10 dní od podpisu). Jedná se o jedinou platbu v průběhu výstavby, zbytek ceny zaplatíte jednoduše až po kolaudaci celého objektu – bez jakýchkoliv průběžných splátek. Navíc s vámi počítáme během stavby a přizpůsobujeme byt už přímo vašim představám.

C) Kupní smlouva

Po dokončení projektu a následné kolaudaci vás pozveme k prohlídce bytu. Pokud je byt podle vašich představ, podepíšeme spolu kupní smlouvu a vy doplatíte 85 % z ceny bytu. Na základě kupní smlouvy se stáváte majitelem bytu i zvoleného příslušenství.

D) Převzetí bytu

Samotná předávka bytu proběhne po uhrazení kupní ceny a podpisu kupní smlouvy. Předáme vám klíče a jste vlastním pánem ve svém novém bytě.